Co nas wyróżnia?

  • Środowisko wychowawcze szkoły – tworzone wspólnie przez nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców dzieci, w celu wsparcia pełnego i integralnego rozwoju każdego ucznia.
  • Niewielkie klasy – od 12 do 16 uczniów.
  • Programy zajęć wykraczające poza minimum programowe, dostosowane do możliwości i aspiracji uczniów.
  • Zajęcia z j. angielskiego już od 1 klasy, od klasy 4 wybrane zajęcia prowadzone w języku angielskim oraz zajęcia drugiego języka obcego.
  • Zajęcia muzyczne od klasy 1.
  • Nauka jednozmianowa od 8.00 do 13.00 - zajęcia dydaktyczne, od 14.00 do 16.00 - zajęcia dodatkowe , świetlica środowiskowa od 16.00 do 18.00
  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia logopedyczne dla uczniów potrzebujących.
  • Oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego – zajęcia kulturalne, rozwijające, propozycje różnych form aktywności ruchowej uczniów, itp. (o ile zbierze się grupa chętnych).
  • Wsparcie uczniów realizujących obowiązek nauki poza szkołą (Edukacja Domowa).