Aktualności

 • ZAPROSZENIE

  2018-07-25 17:14

  Stowarzyszenie JESTEM serdecznie zaprasza Członków, Przyjaciłó, Sympatyków, Uczestników prowadzonych dzieł na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się 27.07.2018 o godz. 16.00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie ul. Krochmalna 47.

  czytaj dalej

 • Podziękowania

  2018-07-17 15:28

  Zapraszamy do obejrzenie podziękowań dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętego Jana Bosko za pomoc w budowie szkoły w Bangladeszu: https://www.youtube.com/watch?v=BYAO5uqGrcc

  czytaj dalej

 • Klub Seniora JESTEM

  2018-06-12 12:25

   

  Od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 r. Stowarzyszenie JESTEM będzie realizować projekt pn. „Klub Seniora JESTEM”. Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 r.

  W ramach projektu zostanie utworzony i będzie funkcjonował Klub Seniora JESTEM, zlokalizowany przy ul. Krochmalnej 47 w Lublinie, w budynku obok kościoła pw. św. Teresy. Projekt jest skierowany do 50 osób w wieku 60 lat i więcej z lubelskich dzielnic Za Cukrownią, Wrotków i Czuby.

  Klub Seniora JESTEM będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

  Projekt jest realizowany w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Partnerem projektu jest Gmina Lublin.

  Wartość projektu: 1 639 574,40 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 1 393 638,24 zł

   

  Regulamin Projektu - (czytaj dalej) Lista plików

  Zaproszenie głosowe:

  czytaj dalej

 • ZAPYTANIE - organizacja 1-dniowego wyjazdu ze spływem kajakowym na rzece Bug

  2018-06-01 09:12

  Stowarzyszenie JESTEM, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin zwraca się z zapytaniem o ofertę na usługę organizacji 1-dniowego wyjazdu ze spływem kajakowym na rzece Bug, dla członków Klubu Seniora JESTEM - uczestników projektu „Klub Seniora JESTEM”.

  Zapytanie ofertowe odbywa się na potrzeby realizacji projektu „Klub Seniora JESTEM”, nr RPLU.11.02.00-06-0015/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Zakres usługi został opisany w załączonym zapytaniu ofertowym.

  czytaj dalej

 • NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  2018-04-24 11:38

  Drodzy Rodzice,

  ciągle trwa nabór do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętego Jana Bosko w Lublinie.

  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!!!

   

   


  czytaj dalej

 • Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć „Kurs dbałości o wygląd” dla seniorów

  2018-03-13 12:15

  Stowarzyszenie JESTEM, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin zwraca się z zapytaniem nr KSJ/2018/03/02 o ofertę na usługę prowadzenia zajęć „Kurs dbałości o wygląd” dla seniorów w ramach projektu „Klub Seniora JESTEM”.

  Zapytanie ofertowe odbywa się na potrzeby realizacji projektu „Klub Seniora JESTEM”, nr RPLU.11.02.00-06-0015/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  czytaj dalej

Strony: 1 2 3 4 5