Jak funkcjonujemy?

 • proponujemy indywidualne podejście do ucznia w klasach liczących maksymalnie 16 osób
 • każde dziecko ma swoje miejsce, gdzie zostawia książki i zeszyty
 • stosujemy zasadę nauki w szkole i nie zadajemy prac domowych
 • jako kadra tworzymy domową atmosferę, przyjazną uczniowi, rodzicom i nauczycielom, pracując w duchu ks. Jana Bosko
 • mamy specjalistyczne stałe wsparcie psychologa i logopedy
 • stosujemy ocenianie kształtujące, które stwarza szansę na codzienne skuteczne wsparcie rozwoju ucznia i szybką interwencję w sytuacjach trudnych; sprawdziany stosujemy na koniec semestru
 • promujemy zasady dobrego wychowania w codziennych sytuacjach, np. kulturę jedzenia, kulturę zwracania się do różnych osób, kulturę rozmowy itp.
 • stwarzamy uczniom możliwość poczucia przynależności do wspólnoty i identyfikacji ze szkołą m.in. przez jednolity strój
 • dajemy rodzicom możliwość codziennej bezpośredniej rozmowy z wychowawcą na temat rozwoju dziecka, dzięki wprowadzeniu tutoringu
 • proponujemy szkołę bez dzwonków
 • możliwość pobytu dziecka w szkole od godz. 06.30 do 16.00; od godz. 06.30 do 08.00 - pobyt na świetlicy, od godz. 08.00 do 13.00 - prowadzimy zajęcia dydaktyczne, od godz. 13.00 do 14.00 - przerwa obiadowa, od godz. 14.00 do 16.00 - organizujemy zajęcia dodatkowe (rodzaj zajęć zależy od tego, czy zbierze się grupa), od godz. 16.00 do 18.00 - proponujemy pobyt w świetlicy środowiskowej
 • rok szkolny podzielony jest na dwa semestry