Najważniejsze osiągnięcia

Najważniejsze osiągnięcia

  1. projekt „Akademia Przedszkolaka” na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom w rozwoju dzieci, które nie chodzą do przedszkola; projekt realizowany jest w rytmie roku szkolnego od 2005 roku,
  2. projekty edukacji rozwojowej „Mały Afrykanin”, „Zaczarowane podróżne do Afryki”, których celem jest przybliżenie dzieciom sytuacji ich rówieśników w krajach Afryki,
  3. projekt „Trudne uczucia”, którego celem jest uczenie dzieci konstruktywnego radzenia sobie z niechcianymi (negatywnymi) emocjami; projekt realizowany cyklicznie od 2005 roku,
  4. projekt „Spraw dziecku radość! Podaruj mu przeżycie sukcesu” – zajęcia rozwijające dla dzieci, w tym dla małych dzieci z rodzicami; projekt realizowany cyklicznie od 2006 roku,
  5. projekt „Takie moje wędrowanie” na rzecz wsparcia młodzieży Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),
  6. projekty szkoleniowe dla pracowników oświaty, opieki społecznej i rodziców.