Napisali o Nas

W Lubelskim dodatku do najnowszego numeru Gościa Niedzielnego (40/2016) ukazał się artykuł poświęcony Niepublicznej Szkole Podstawowej Świętego Jana Bosko w Lublinie. Z rozmowy przeprowadzonej z Prezesem Stowarzyszenia JESTEM, Panią Agnieszką Kulik można się dowiedzieć skąd narodził się pomysł by otworzyć szkołę, jak zamierzamy pracować i jakie cele chcemy osiągać, a także jak będą wyglądać zajęcia w szkole. Artykuł jest dostępny w formie papierowej i elektronicznej pod adresem: http://lublin.gosc.pl/doc/3455888.Szkola-Jana-Bosko

Serdecznie dziękujemy autorce tekstu Pani Agnieszce Gierobie.

Joanna Grądziel