Oferta dla uczniów klasy I

  • maksymalnie 16 osób w klasie
  • dostosowanie programu do możliwości każdego ucznia (nie ograniczamy się tylko do podstawy programowej)
  • nauczanie zintegrowane w godz. od 8.00 do 13.00
  • nauka języka angielskiego w wymiarze 3 godz./tydzień, nauka religii w wymiarze 2 godz./tydzień
  • zajęcia programowe w paśmie godzinowym 14.00-16.00: zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumencie, nauka śpiewu), zajęcia teatralno-plastyczne (nauka rysunku, teatr), zajęcia ruchowe (gry zespołowe, taniec), basen, nauka programowania - rodzaj zajęć zależy od tego, czy zbierze się grupa
  • w paśmie porannym codziennie czas przeznaczony na kulturę fizyczną
  • przerwa obiadowa w godz. 13.00-14.00
  • wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
  • organizacja zajęć w lipcu i podczas ferii