Oferta dla uczniów klasy startowej "zerówki"

 

  • maksymalnie 16 osób w klasie
  • dostosowanie programu do możliwości każdego ucznia (nie ograniczamy się tylko do podstawy programowej)
  • opieka w godz. 6.30-16.00
  • zajęcia edukacji początkowej
  • zajęcia programowe: język angielski, katecheza, rytmika
  • zajęcia poszerzające: historyczne, plastyczne, ekologiczne, z piosenką, spotkania ze sztuką (rodzaj zajęć zależy od tego, czy zbierze się grupa)
  • relaksacja
  • wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
  • organizacja zajęć w lipcu i podczas ferii

 

Wszystkie zajęcia mają na celu umożliwienie dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Realizowane są w przyjaznej atmosferze, ułatwiającej przejście między przedszkolem a szkołą.