Opłaty

Opłaty wynoszą:

  • wpisowe w wysokości 1200,00 zł - bezzwrotne
  • czesne za pobyt dziecka od godziny 06.30 do 16.00 - 500,00 zł/miesiąc plus opłata za posiłki
  • czesne za pobyt dziecka od godziny 08.00 do 13.00 – 300, 00 zł/miesiąc (istnieje także możliwość wykupienia obiadów)
  • kaucja 1300, 00 zł – zwracana, kiedy dziecko uzyska status absolwenta szkoły
  • opłaty za posiłki
  • zakup mundurka oraz podręczników
  • opłata za ubezpieczenie

 

Wpłatę należy dokonać na konto:

Bank Zachodni WBK, numer konta: 64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

z dopiskiem „opłata wpisowa do szkoły podstawowej  za ………..”

 

Właściciel konta:

Stowarzyszenie JESTEM, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin