Podstrony

Ośrodek

W ramach Ośrodka działa:

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Wesołych Przedszkolaków

Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka”

 

Ośrodek powstał w listopadzie 2004 r. jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenia JESTEM dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Działalność Ośrodka koncentruje się wokół organizowania wsparcia/pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin i placówek oświatowo-wychowawczych w realizacji ich zadań. Placówka uczestniczy także w organizowaniu lokalnych spotkań integracyjnych (m.in. festyny osiedlowe, zabawy okolicznościowe dla dzieci i in.). W swojej działalności nawiązuje do systemu pedagogicznego ks. Jana Bosko i metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ośrodek zapewnia działalność prowadzoną przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.