Spotkanie z ks. bp. Józefem Wróblem

Dnia 28 lutego 2016roku Członkowie Stowarzyszenia JESTEM spotkali się z JE ks. bp. Józefem Wróblem. Spotkanie odbyło się w ramach wizytacji Parafii p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie przy ul. Krochmalnej 47. Ksiądz Biskup zainteresowany był misją i działalnością naszego Stowarzyszenia. Zaciekawienie wzbudziły też postępy w pracach remontowych części budynku parafialnego przeznaczonej na Niepubliczną Szkołę Podstawową Świętego Jana Bosko w Lublinie. Razem oglądaliśmy remontowane pomieszczenia. Na zakończenie Ksiądz Biskup życzył nam, by miejsce to było zawsze otwarte na Człowieka.

Agnieszka Kulik