Struktura i władze

Struktura…

W ramach Stowarzyszenia JESTEM działa:

 • dla realizacji celów merytorycznych:
  1. Ośrodek Wspierania Rozwoju: Przedszkole Niepubliczne „Akademia Wesołych Przedszkolaków”, Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka”.
  2. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Adesse”.
  3. Dział szkoleń.
 • dla celów organizacyjno-administracyjnych:
  1. Biuro Stowarzyszenia.

Władze

Zarząd:

 1. Agnieszka Kulik – Prezes
 2. Agnieszka Struska – Wiceprezes

Komisja Rewizyjna:

 1. Barbara Kulik – Przewodnicząca
 2. Krystyna Szkop – Sekretarz
 3. Przemysław Augustyniak – Członek

Dane identyfikacyjne

Typ działalności wg PKD: 913
KRS: 0000191378
NIP: 712 28 88 705
REGON: 432722836

Dane adresowe

20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3u;
gmina Miasto Lublin, powiat Miasto Lublin, województwo lubelskie,
tel.: 081 744 77 34