Współpraca

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie JESTEM współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami.

Współpraca:

 1. Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”,
 2. Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży i Katedra Psychologii Rewalidacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie,
 3. Salezjańskie Centrum Edukacyjne w Krakowie,
 4. Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży w Krakowie,
 5. Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło w Lublinie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie,
 8. NZOZ „Hipoteczna”,
 9. Lubelski Oddział Terenowy Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią,
 10. Radio Lublin S.A.,
 11. Klub Osiedlowy „Źródło”,
 12. Miejski Urząd Pracy w Lublinie.