Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć „Kurs dbałości o wygląd” dla seniorów

Stowarzyszenie JESTEM, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin zwraca się z zapytaniem nr KSJ/2018/03/02 o ofertę na usługę prowadzenia zajęć „Kurs dbałości o wygląd” dla seniorów w ramach projektu „Klub Seniora JESTEM”.

Zapytanie ofertowe odbywa się na potrzeby realizacji projektu „Klub Seniora JESTEM”, nr RPLU.11.02.00-06-0015/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w trybie rozeznania cenowego.

 

Oferty należy składać do 20.03.2018 r. do godziny 12:00

a) pisemnie na adres Zamawiającego – można dostarczyć osobiście lub pocztą w godzinach 8.00-14.00:

Stowarzyszenie JESTEM, Klub Seniora JESTEM

ul. Krochmalna 47, 20-401 Lublin

b) drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres: klubseniorajestem@gmail.com

 

Patrz - Lista plików