Źródła finansowania

Podstawowe źródła finansowania

W swojej działalności Stowarzyszenie JESTEM opiera się na:

 1. środkach własnych (darowizny osób fizycznych i prawnych, składki członkowskie, wolontariat, sponsorzy instytucjonalni),
 2. częściowej odpłatności wnoszonej przez uczestników projektów,
 3. dofinansowaniu z instytucji publicznych oraz otrzymywanych w ramach grantów z:
  • Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie;
  • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
  • Urzędu Miejskiego w Lublinie;
  • Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Sponsorzy i darczyńcy

 1. ELDORADO Sp.z o.o.,
 2. HERLITZ Sp. z o.o.,
 3. GASTROPOL Sp.z o.o.

Oraz 11 darczyńców prywatnych.