Szkoła

Miło nam poinformować, że od 1 września 2017 r. rozpocznie działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko w Lublinie, utworzona przez Stowarzyszenie JESTEM. Szkoła będzie się mieścić w Lublinie, przy ulicy Krochmalnej 47 (obok kościoła).

Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko będzie szkołą o profilu katolickim, kształcącą i wychowującą zgodnie z założeniami systemu wychowawczego św. Jana Bosko, tzw. systemu prewencyjnego.

System prewencyjny bazuje na profilaktyce, opiera się na wychowaniu pozytywnym, na przyjaznym zaufaniu, jakim wychowawca obdarza wychowanków. W takim podejściu zauważa się dobro właściwych i angażujących doświadczeń, rozbudza wewnętrzną wolność młodych ludzi oraz pomaga się im w kształtowaniu charakteru. W systemie prewencyjnym wychowawca posiada postawę stałej gotowości służenia uczniom życzliwą opieką, radą i pomocą oraz budowy wzajemnej więzi na wzór więzi rodzinnej. Projekt wychowania św. Jana Bosko opisują trzy podstawowe zasady: rozum, religia, dobroć.

Zapraszamy do składania deklaracji zgłoszeniowych do I klasy oraz do klasy startowej na rok szkolny 2017-2018.

Deklaracje można składać w Sekretariacie Niepublicznej Szkoły Świętego Jana Bosko w Lublinie mieszczącym się w siedzibie Stowarzyszenia JESTEM, przy ul. Krochmalnej 47 w Lublinie, a także drogą elektroniczną na adres: szkola@jestem.org.pl