• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dlaczego nasze przedszkole?

Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom rodziców, stworzyliśmy placówkę, która dba o wszechstronny rozwój ich dziecka. Pedagodzy pracują w oparciu o najlepsze programy edukacyjne i wychowawcze. W naszym przedszkolu dzieci czują się swobodnie i bezpiecznie. Spędzają czas na radosnej zabawie, biorąc udział w różnych zajęciach twórczych i jednocześnie w łagodny sposób przygotowują się do edukacji szkolnej.

  1. Nasza kadra jest bardzo dobrze przygotowana do wykonywania swoich zadań. Cechuje jąserdeczność, pogoda ducha, cierpliwość i odpowiedzialność. Nasi pracownicy do każdego dziecka podchodzą indywidualnie. Uczą swoich wychowanków samodzielności, dyscypliny, a także wrażliwości na drugiego człowieka. - czytaj więcej
  2. Program wychowawczy – swoją pracę opieramy o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wszystkie zajęcia i podejmowane aktywności w przedszkolu służą realizacji celów podstawy programowej. Dlatego, zapewniamy wysoki poziom edukacji i dobre przygotowanie dzieci do podjęcia roli ucznia. Jednocześnie wspieramy rozwój dziecka w sferach społecznej, emocjonalnej, poznawczej, a także dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie dzieci.
  3. Oferta zajęć – w naszym przedszkolu proponujemy dzieciom bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych np. rytmika, religia, zajęcia plastyczne, muzyczne itp. Dzięki temu nasi podopieczni nigdy się nie nudzą, a jednocześnie poszerzają wiedzę o sobie i o świecie. Wszystkie zajęcia wpisane w program nauczania są zawarte w czesnym. Oprócz tego, organizujemy zajęcia ponad programowe np. tańce, robotyka, które są płatne i odbywają się jeżeli zbierze się odpowiednia grupa chętnych dzieci.
  4. Wyróżnienia / nagrody – nasza placówka chętnie podejmuje współpracę z innymi instytucjami. Wspólnie z naszymi podopiecznymi angażujemy się w różne akcje społeczne, odwiedzamy instytucje w najbliższej okolicy, a także promujemy nasze przedszkole uczestnicząc w konkursach. Angażujemy się w różne akcje charytatywne np. Szlachetna Paczka, pomoc dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Nasi wychowankowie chętnie dzielą się tym, co mają np. zbiórka zabawek dla dzieci z Czadu. Dzieci z naszego przedszkola biorą także udział w różnych konkursach np. plastycznych, recytatorskich. - czytaj więcej

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"