• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Do pobrania

Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza część pracy prezentuje Osobę i dzieło Pana Profesora Leszka Szewczyka. Rozpoczyna ją niejako sam Profesor swoim wierszem Też chcę. Kolejno odsłaniają się informacje o Jego życiu, wspomnienia bliskich współpracowników i przyjaciół, dokonania naukowe i dydaktyczne (głównie z okresu pracy na KUL-u).

Mapy Myśli w Krainie Neuronów. Program treningowy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Program treningowy pt. „Mapy Myśli w Krainie Neuronów” to propozycja 25 interesujących zajęć, które mogą zostać zrealizowane z uczniami szkoły podstawowej (IV–VIII), w tym również z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach godziny z wychowawcą.

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"