Aktualności

Przedszkole

2022-03-01 16:13:47
Przedszkole - fundusze_europejskie.jpg

Od stycznia 2021 r. do sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie JESTEM będzie realizować projekt pn. „Niepubliczne Przedszkole Świętego Jana Bosko w Lublinie”. Celem projektu jest zwiększona oferta usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu przy ul. Krochmalnej 47 w Lublinie do 2023 r., dzięki zwiększonej o 15 liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wdrożeniu dodatkowych zajęć dla 20 dzieci oraz podniesieniu kompetencji 2 nauczycieli dzięki szkoleniom z zakresu pedagogiki specjalnej.

Klub Seniora JESTEM

2018-01-03 16:13:47
Klub Seniora JESTEM - fundusze_europejskie.jpg

Od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 r. Stowarzyszenie JESTEM będzie realizować projekt pn. „Klub Seniora JESTEM”. Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 r.