• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Historia Stowarzyszenia

Historia


Idea powołania Stowarzyszenia zrodziła się jesienią 2001 roku, lecz pragnienie pomocy osobom potrzebującym towarzyszyło nam wcześniej. Związane było z konkretną postacią – Grzegorzem, osobą z zespołem Downa. Grzegorz i jego przyjaciele m.in. ze Wspólnoty Wiara-Światło, warsztatów terapii zajęciowej, w których życiu w różnym stopniu uczestniczyliśmy przez wspólną eucharystię, spotkania, świętowanie, wyjazdy terapeutyczne i codzienne życie uświadomili nam jak ważne jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju dziecka od najwcześniejszych lat. Nasze doświadczenia wskazywały też na doniosłą rolę środowiska społecznego, zwłaszcza rodziny. Po jego śmierci w 1999 roku zachęceni wsparciem rodziców Grzegorza i kapłanów, którym dzieci i młodzież jest szczególnie bliska w ich posłudze postanowiliśmy powołać stowarzyszenie.

Nazwaliśmy je Stowarzyszenie JESTEM. „Jestem, oznacza, że potrzebuję Ciebie. Jestem, odpowiadam i chcę być dla Ciebie”.

W pierwszym okresie funkcjonowania skoncentrowaliśmy się na pozyskaniu miejsca na działalność, organizacji prawnej i rozeznaniu w potrzebach środowiska. W wyniku podjętych działań wynajęliśmy lokal usługowy na terenie dużego osiedla mieszkaniowego w Lublinie (Os. Nałkowskich). Zorganizowaliśmy w nim Ośrodek Wspierania Rozwoju z myślą o zajęciach rozwijających dzieci, które nie chodzą do przedszkola. W kolejnym etapie podjęliśmy starania o utworzenie przy Ośrodku poradni psychologiczno-pedagogcznej. Równolegle podjęliśmy działania wśród osób dorosłych: rodziców, nauczycieli i wychowawców, organizując spotkania otwarte, warsztaty, kursy i szkolenia.

Grono członków założycieli stanowią osoby, które były blisko związane z Grzegorzem. Są wśród nas osoby w różnym wieku, o różnych specjalnościach. Zapraszamy także inne osoby. Proponujemy Wam współtworzenie historii Stowarzyszenia przez różnorodną aktywność czy to w charakterze osób potrzebujących wsparcia, czy też osób, które wsparcia mogą udzielić innym.

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"