• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Konwersatorium język angielski

Dbając o przyszłość uczniów w naszej placówce oferujemy naukę języka angielskiego w formie konwersatorium. Native Speakerem jest Cleopatra pochodząca z Zimbabwe.

angielski.jpg

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"