• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rada Rodziców

W naszym przedszkolu na pierwszym zebraniu organizacyjnym powołujemy Radę Rodziców na rok przedszkolny. Jest to organ który uczestniczy w życiu przedszkola poprzez współorganizowanie imprez, świąt przedszkolnych oraz spotkań integracyjnych.

Rada Rodziców może zgłaszać wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola do Dyrektora oraz wspólnie z innymi organami Przedszkola może organizować warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia, spotkania ze specjalistami i itp.

W roku przedszkolnym 2020/2021 do Rady Rodziców zostały wybrane następujące osoby:

  • Pani Agnieszka - mama Mai
  • Pani Anita - mama Mai i Kacpra
  • Pani Paulina - mama Michaliny
  • Pani Anita - mama Wiktorki
  • Pani Izabela - mama Krzysia i Jasia

 

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"