• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rodzice

Opłaty

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, nasze przedszkole oferuje Państwu pobyt dziecka w placówce w 2 wariantach.

Pomieszczenia

W naszym przedszkolu do dyspozycji dzieci przeznaczone sątrzy sale, szatnia, pomieszczenie cateringowe oraz biuro. Wszystkie sale spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla dzieci. Meble w salach są dopasowane do wzrostu dzieci. Sprzęty, pomoce i zabawki w poszczególnych salach są odpowiednie do wieku, umiejętności i zainteresowań przebywających w nich dzieci.

Rada Rodziców

W naszym przedszkolu na pierwszym zebraniu organizacyjnym powołujemy Radę Rodziców na rok przedszkolny. Jest to organ który uczestniczy w życiu przedszkola poprzez współorganizowanie imprez, świąt przedszkolnych oraz spotkań integracyjnych.
Rada Rodziców może zgłaszać wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola do Dyrektora oraz wspólnie z innymi organami Przedszkola może organizować warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia, spotkania ze specjalistami i itp.

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w zebraniach, pozwalających na omówienie postępów i zachowania dziecka w przedszkolu, a także spraw bieżących. Zebrania zwykle odbywają się raz na kwartał około godziny 17.

Zasady rekrutacji

Dziecko zostaje przyjęte do przedszkola na podstawie „karty zgłoszeniowej dziecka” i „umowy” zawartej pomiędzy rodzicami dziecka a dyrekcją przedszkola (patrz załączniki). O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"