• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Źródła finansowania

Podstawowe źródła finansowania


W swojej działalności Stowarzyszenie JESTEM opiera się na:

  1. Środkach własnych (darowizny osób fizycznych i prawnych, składki członkowskie, wolontariat, sponsorzy instytucjonalni)
  2. Dotacjach i subwencjach oświatowych
  3. Częściowej odpłatności uczestników
  4. Grantów

Sponsorzy i darczyńcy


  1. FAMIKO-BUD Sp. z o.o.
  2. Agencja Reklamowa InfoStudio

Oraz 11 darczyńców prywatnych.

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"