• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opieka specjalistyczna

Dzieci w naszej placówce objęte są opieką specjalistyczną, na którą składa się:

 • Psycholog – uczniowie w naszej szkole mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa. Zadaniem psychologa jest  ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci, analizowanie ich niepowodzeń, diagnozowanie indywidualnych potrzeb dzieci, a także dbanie o poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów. Funkcję tę pełni Pan Artur Sitko. Dodatkowo, oferujemy zajęcia z technik efektywnej nauki, prowadzone przez Panią Monikę Włodarczyk, nauczyciela języka angielskiego.
 • Logopeda – uczniowie w naszej szkole mają możliwość skorzystania z konsultacji z logopedą. Funkcje tę pełni Pani mgr Dorota Sikorska, która przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne. Każde badanie odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Na jego podstawie rodzic otrzymuje diagnozę o poziomie rozwoju mowy dziecka, w której zawarte są wskazania do dalszej pracy.
 • Poradnia Psychologiczna – uczniowie z naszej szkoły objęci są wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Lublinie, która mieści się przy ul. Radości 8.
  Rodzice mogą się zwrócić o pomoc do Poradni, w sytuacji kiedy potrzebne jest:
  • indywidualne specjalistyczne badanie na terenie Poradni,
  • wydanie opinii na podstawie przeprowadzonych badań specjalistycznych,
  • wydanie orzeczeń przez Zespół Orzekający w Poradni,
  • udzielenie porad rodzicom po przeprowadzonych badaniach,
  • terapia psychopedagogiczna na terenie Poradni dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

Do poradni można zgłosić się osobiście, za pomocą maila: poczta@ppp2.lublin.eu lub skontaktować się telefonicznie tel. 81 442 30 01

W poradni dziećmi z naszej placówki opiekuje się:

 • Psycholog - Pani Emilia Gładyszewska
 • Pedagog - Pani Karolina Rybak

 

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"