• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kadra

Agnieszka Markiewicz – dyrektor, nauczyciel biologii i przyrody, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, trener TUS, trener Metody strukturalnej, animator Ortografiiti


Ukończyłam studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na dwóch kierunkach: Biologia (specjalność biologia stosowana oraz nauczanie biologii i chemii) oraz Zootechnika (specjalność marketing i produkcja pasz przemysłowych). Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką taneczno-teatralną. Mam ukończony Kurs Iº Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiadam kwalifikacje trenera TUS I° i II°, a także trenera Metody Strukturalnej (1456/2023/KOCP). Ukończyłam także kurs doszkalający z edukacji włączającej w ramach projektu Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej. Byłam kierownikiem projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki „Mapy Myśli w Krainie Neuronów”.

Obecnie studiuję podyplomowo zarządzanie oświatą a także diagnozę i terapię pedagogiczną a także korzystam z wielu innych form doskonalenia zawodowego.   Jestem osobą pogodną, empatyczną a zarazem stanowczą.  Pracując z uczniami kieruję się słowami Świętego Jana Bosko : „Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić śpiewać - to najlepsza filozofia”. Jestem dyrektorem i  nauczycielem, który słucha i towarzyszy. Staram się być zawsze blisko uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kontakt: agnieszkamarkiewicz@bosko.lublin.pl

Ewelina Klimek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Ukończyłam historię i administrację na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz edukację wczesnoszkolną i przedszkolną w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach.

Ostatnio ukończyłam kurs na kierownika wycieczek szkolnych, opiekuna dziecięcego i warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Kontakt: ewelinaklimek@bosko.lublin.pl

Monika Włodarczyk - nauczyciel języka angielskiego, Metod Efektywnej Nauki, wychowawca świetlicy, trener TUS


Jestem absolwentką filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiadam doświadczenie zarówno w nauczaniu indywidualnym jak i grupowym. Jestem certyfikowanym trenerem TUS pierwszego i drugiego stopnia oraz ukończyłam kurs Metod Efektywnej Nauki.

W swojej pracy koncentruję się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia z uwzględnieniem jego mocnych i słabych stron, a także predyspozycji psychofizycznych.

Kontakt: monikawlodarczyk@bosko.lublin.pl

Aleksandra Wodyk – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy


Ukończyłam studia magisterskie na kierunku germanistyka ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W swojej pracy spełniam się jako towarzysz dla dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności interpersonalne wykorzystuję do pokazania uczniom, że język niemiecki nie jest tak strasznym, jakim często go widzą.

Kontakt: aleksandrawodyk@bosko.lublin.pl

Patrycja Iwanicka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel muzyki, pedagog specjalny, trener TUS, terapeuta ręki


Ukończyłam studia licencjackie na Katolickimi Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza) Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się).

Ukończone kursy:

  • Trener TUS stopień I 
  • Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera stopień II 
  • Trener bajkoterapii 
  • Terapia ręki I oraz II stopnia 
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne stopień I

W 2023 roku rozpoczęłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku nauczanie plastyki, muzyki i techniki. Około 10 lat śpiewałam w scholi parafialnej, przez kilka lat ją współprowadziłam. Brałam udział w warsztatach muzyczno-liturgicznych dla osób prowadzących scholę. Byłam wolontariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża, a także brałam udział w terapii zajęciowej w Domach Pomocy Społecznej. Po za pracą zawodową moją pasją jest gra na gitarze oraz ukulele.

Kontakt: patrycjaiwanicka@bosko.lublin.pl

Anna Marek-Pastuszak – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, trener TUS


Jestem absolwentką pedagogiki, specjalność pedagogika szkolna z elementami logopedii oraz pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny a także pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem również nauczycielką Montessori po kursie wczesnoszkolnym w Centrum Edukacji Montessori w Gdyni oraz trenerem TUS. W spotkaniu z uczniami najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji i zaciekawianie światem, szczególnie w zakresie edukacji przyrodniczej i literatury dziecięcej.

Kontakt: annamarekpastuszak@bosko.lublin.pl

Kinga Patyra – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, trener TUS, terapeuta pedagogiczny


Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością ale i wyzwaniem, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością. Ukończony Kurs Iº Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiadam kwalifikacje trenera TUS I°. Podjęłam studia podyplomowe na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością ale i wyzwaniem, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością.

Kontakt: kingapatyra@bosko.lublin.pl

Roman Romatsov – nauczyciel historii i geografii


PhD - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nauki polityczne. Historyk, geograf, politolog. Zainteresowania naukowe: historia XX w. państw Europy Środkowo-Wschodniej, stosunki międzynarodowe, dzieje i kultura Ukraińców, Polaków, Żydów, Niemców od XIX do XXI wieku, geografia państw Europy i Ameryki Północnej. W ciekawy, niepowtarzalny i kreatywny sposób staram się przekazać wiedzę z historii i geografii, bardzo otwarty na nowe pomysły w nauczaniu historii i geografii, na swoich zajęciach wykorzystuję współczesne pomocy dydaktyczne, wymagam na zajęciach systematyczności w nauczaniu i wyrażaniu własnej opinii.

Kontakt: romanromantsov@bosko.lublin.pl

Paulina Lepionka – nauczyciel matematyki i informatyki


W 2023 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa.

W 2022 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku nauczanie matematyki i informatyki. W 2021 roku ukończyłam naukę w szkole policealnej na kierunku technik masażysta - zakończone egzaminem państwowym (uzyskałam uprawnienia zawodowe).

W 2018 roku ukończyłam naukę w studium zawodowym w zawodzie Opiekun medyczny – zakończone egzaminem państwowym (uzyskałam uprawnienia zawodowe).

Kontakt: paulinalepionka@bosko.lublin.pl

Dorota Szewczak – nauczyciel języka polskiego


Ukończyłam filologię polską ze specjalnością logopedyczną oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Moje życie zawodowe zogniskowane jest wokół języka – tego literackiego, z którym zapoznaję uczniów na języku polskim, jak również języka jako narzędzia komunikacji, które pomagam usprawniać dzieciom w pracy logopedy. Staram się towarzyszyć swoim uczniom w przygodzie jaką jest nauka i dbać o to, żeby nie nudziły się po drodze.

Kontakt: dorotaszewczak@bosko.lublin.pl

Urszula Piotrowska-Kosior – nauczyciel fizyki i chemii


Jestem mgr chemii i mgr fizyki, nauczycielem z zamiłowania i powołania.

Kontakt: urszulapiotrowskakosior@bosko.lublin.pl

Ewa Furtak - nauczyciel plastyki


Monika Strefner - nauczyciel wychowania fizycznego


Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, kierunek wychowanie fizyczne. Posiadam uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej: Samoobrona, instruktora sportu: Piłka nożna UEFA C, kurs kierownika wypoczynku. Praca z dziećmi dostarcza mi dużo pozytywnej energii, radość, satysfakcję oraz poczucie spełnienia. Prywatnie uwielbiam podróże oraz aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu.

Kontakt: monikastrefner@bosko.lublin.pl

Barbara Woźniak – nauczyciel techniki


Z wykształcenia jestem pedagogiem, z zamiłowania ogrodnikiem. Po magisterskich studiach pedagogicznych (pedagogika szkolna i opiekuńcza) ukończyłam studia podyplomowe edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jestem również pedagogiem specjalnym, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyłam również studia podyplomowe nauczanie plastyki i techniki. Pracując z uczniami kieruję się przesłaniem Janusza Korczaka: "Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć'".

Kontakt: barbarawozniak@bosko.lublin.pl

Arkadiusz Ochmerak – nauczyciel religii


Ukończyłem studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiadam również licencjat rzymski z zakresu teologii fundamentalnej. Uwielbiam naukę, toteż ciągle rozwijam się uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, webinariach oraz studiach podyplomowych. W swojej pracy z dziećmi odkryłem, jak piękne jest również nauczanie innych. Dla swoich uczniów staram się być przewodnikiem, który pozwala im odkryć drzemiące w nich nieprzebrane pokłady talentów i umiejętności. Moje hobby: muzyka klasyczna, historia filozofii, gra w szachy, dobra książka.

Kontakt: arkadiuszochmerak@bosko.lublin.pl

Patrycja Sudoł – logopeda


Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią o specjalności logopedia kliniczna i surdologopedia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne praktyki logopedyczne zarówno w przedszkolach, jak i szkołach (również tych, z oddziałami integracyjnymi), uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in. z dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, Metody Krakowskiej, stymulacji rozwoju dziecka z Zespołem Downa, masażu logopedycznego czy języka migowego, a także pracując w przedszkolach i prywatnych gabinetach logopedycznych. Zawsze staram się, aby zajęcia logopedyczne były dla moich podopiecznych świetną zabawą i mile spędzonym czasem, a nie przykrym obowiązkiem.

Kontakt: patrycjasudol@bosko.lublin.pl

Anna Rosikoń – psycholog szkolny, pedagog szkolny, trener TUS


Absolwentka Psychologii o specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc psychologiczna w Akademii WSEI w Lublinie. Ukończyłam szkolenie Trenera Treningu Umiejętności Społecznych w tym dla dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie Dziecko Wysoko Wrażliwe – identyfikacja cechy i wsparcie oraz wiele innych z zakresu diagnozy oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Jestem również terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w trakcie certyfikacji), nauczycielem akademickim oraz specjalistą treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa. Obecnie kończę studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od zawsze otwarta na świat dziecka i jego potrzeby. Cierpliwa, pogodna i rozśpiewana.

Kontakt: annarosikon@bosko.lublin.pl

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"