• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

O szkole

Nasze pomieszczenia

Szkoła mieści się w części budynku parafialnego przy ul. Krochmalnej 47. Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i dostosowane do wymagań straży pożarnej, sanepidu i nadzoru budowlanego. Prowadzony jest stały monitoring zarówno wnętrza budynku jak i bezpośredniego otoczenia. Zapewniamy komfortowe warunki do nauki i pracy. Każdy uczeń ma swoje miejsce, gdzie zostawia książki i zeszyty.

Metody pracy

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy System Prewencyjny księdza Jana Bosko, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody efektywnej nauki. Metody te ukierunkowane są na wspieranie rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dziecka.

Organizacja dnia

Nasza placówka jest czynna w godz. 7.00-16.30. Nauka odbywa się w trybie jednozmianowym.

Opieka specjalistyczna

Dzieci w naszej placówce objęte są opieką specjalistyczną, na którą składa się...

Wyżywienie

Do naszej placówki posiłki dostarcza firma cateringowa Firma Dla Ciebie Marzena Szalast z Lublina. Dzieciom bardzo smakują posiłki, które są zdrowe i ciepłe, przyrządzane z najlepszej jakości produktów.

Akty prawne normujące funkcjonowanie Szkoły

Dziennik ustaw, Podstawa programowa, Ramowy plan nauczania, Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Stowarzyszenia JESTEM, Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świętego Jana Bosko w Lublinie, Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy, Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętego Jana Bosko w Lublinie.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko w Lublinie została powołana przez Stowarzyszenie JESTEM. Szkoła Bosko jest szkołą o profilu katolickim, kształcącą i wychowującą zgodnie z założeniami systemu uprzedzającego św. Jana Bosko. System opiera się na wychowaniu pozytywnym i na przyjaznym zaufaniu, jakim wychowawca obdarza wychowanków. Wychowawca podczas zajęć stwarza dzieciom rodzinną, przyjazną oraz pełną zaufania atmosferę. Wychowawca ponadto służy wychowankom życzliwą opieką, radą i pomocą. Celem szkoły jest, aby dzieci wyrosły na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan.

 kadra.jpg

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"