• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przedszkole

fundusze_europejskie.jpg

Od stycznia 2021 r. do sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie JESTEM będzie realizować projekt pn. „Niepubliczne Przedszkole Świętego Jana Bosko w Lublinie”. Celem projektu jest zwiększona oferta usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu przy ul. Krochmalnej 47 w Lublinie do 2023 r., dzięki zwiększonej o 15 liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wdrożeniu dodatkowych zajęć dla 20 dzieci oraz podniesieniu kompetencji 2 nauczycieli dzięki szkoleniom z zakresu pedagogiki specjalnej.

Projekt obejmuje swym zakresem: 

  1. Zakup elementów wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie i wykończenie pomieszczeń – na cele organizacji i funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego, organizacji zajęć zwiększających kompetencje społeczne i wyrównujących deficyty u dzieci
  2. Dostosowanie pomieszczeń konieczne dla uzyskania akceptacji SANEPID i PSPoż. oraz realizacji koncepcji pracy przedszkola
  3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych w nowo utworzonym oddziale dla dzieci młodszych – zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej
  4. Zajęcia specjalistyczne i rozwijające – zajęcia dodatkowe: w zakresie rozwijania kompetencji społecznych,a także wyrównywania deficytów dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  5. Doskonalenie nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 827 617,06 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 703 474,20 zł

 

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"